تبلیغات
موسسه حقوقی وکیل مدافع

موسسه حقوقی وکیل مدافع

محسن علی نژادی

نویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1398 02:41 ب.ظ

       نویسندگان:        

 محسن علی نژادی 

 زهرا علی نژادی

https://ketabads.ir/lawyer-book/ad/ 995         آدرس دانلود مقالهنویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1398 02:41 ب.ظ

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

 کارشناس حقوق.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=463244        آدرس دانلود مقالهنویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1398 02:39 ب.ظ

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

 کارشناس حقوق.

https://www.tpbin.com/journal-article/03136    آدرس دانلود مقالهنویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1398 02:38 ب.ظ

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

 کارشناس حقوق.

https://www.tpbin.com/journal-article/02776        آدرس دانلود مقالهنویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1398 02:37 ب.ظ

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

 کارشناس حقوق.

          http://ensani.ir/fa/article/384287/     آدرس دانلود مقاله

چکیده:
نویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : سه شنبه 20 شهریور 1397 08:46 ب.ظ

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی (نویسنده مسئول)

دکتر سید ابراهیم موسوی،

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی،دکتری حقوق خصوصی و عضو هئیت علمی دانشگاه.

چکیده:

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده ۱۰ این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین آن را به صورت عقد صلح منعقد می کردند. این قلمرو گسترده عقد صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود، این شک و شبهه را در ذهن برخی از حقوقدانان ایجاد کرده است که صلح عقدی بی نام می باشد. گاهی افراد جامعه برای انجام قراردادهای خود، از قالب های پیش بینی شده قانونی استفاده نمی کنند. یکی از این قالب ها عقد صلح، در مقام معاملات است که نتیجه آن  این است که حق شفعه، در صلح راه ندارد هرچند که در مقام بیع باشد.

دانلود مقاله:        http://alinjadimohsen.blog.ir/1397/03/23
نویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : سه شنبه 20 شهریور 1397 08:44 ب.ظ

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

 کارشناس حقوق.

http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=318508    آدرس دانلود مقاله


چکیده

رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی در«ماده 1 ق. ت. م. م. ا. ا. ک» آمده است، این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است، که عبارت است از: تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. رکن مادی بزه کلاهبرداری سنتی مرکب از عناصری است که برای وقوع جرم کلاهبرداری حصول نتیجه مجرمانه حتما لازم است، و یک جرم مقید به نتیجه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری سنتی تحقق همگی عناصر «قانونی، مادی، معنوی» لازم است. رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در«ماده 67 ق.ت.ا» آمده و از جرایم نوین است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی، در ارتکاب محیط این جرائم و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب جرم است. کلاهبرداری رایانه ای با یکی از افعال مثبت واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و... ارتکاب می یابد که برای تحصیل «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی» است. کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. و برای ارتکاب بزه کلاهبرداری رایانه ای تحقق همگی عناصر «عنصر قانونی، مادی، معنوی» لازم است. امروزه کلاهبرداران از رایانه و جعل هم برای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای استفاده می کنند.

 
نویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : جمعه 21 اردیبهشت 1397 08:01 ب.ظ

زیبا ترین متن دنیاسر تا پایم را خلاصه کنند می شوم مشتی خاک

که ممکن بود خشتی باشد در دیوار یک خانه

یا سنگی در دامان یک کوه

یا قدری سنگ ریزه در انتهای یک اقیانوس

شاید خاکی از گلدان‌

یا حتی غباری بر پنجره

اما مرا از این میان برگزیدند،

برای  نهایت،  برای  شرافت،  برای  انسانیت

و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای نفس کشیدن دیدن شنیدن   فهمیدن  

و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید

من منتخب گشته ام برای  قرب برای  رجعت  برای سعادت

من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده

به انتخاب به تغییر به شوریدن به  محبت  

وای بر من اگر قدر ندانم

نویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : جمعه 21 اردیبهشت 1397 07:57 ب.ظ

من طرف حقیقت هستم،

 مهم نیست چه کسی آن را می گوید

من طرف عدالت هستم،

مهم نیست برای چه کسی یا علیه چه کسی استنویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : جمعه 21 اردیبهشت 1397 07:53 ب.ظ

مُراقــب بــآش

به چه کسـی اِعتــمـــآد میکنی،

شیـــــــطان” هَـــــم یه زَمــــــآنـی “فرشتـــــــــــه” بــود

ادامه تصاویر در صفحه بعد مطلب


نویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : جمعه 21 اردیبهشت 1397 07:43 ب.ظ

در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است

به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی محسوب می شود.

ادامه تصاویر در صفحه بعد مطلبنویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:33 ب.ظ

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

 کارشناس حقوق.

دکتر علی دلفانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،دکتری مبانی فقه و حقوق اسلامی.

چکیده:

بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. در حقیقت، عمل حقوقی باطل،عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدار نمی کند. فقهای امامیه، حکم بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. نظام حقوقی ایران مبنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایط را که برای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیر نافذ بودن بطلان می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم عقد فاسد و آثار قبض و تلف مال مقبوض به عقد فاسد را قبل و بعد از قبض مورد نقد و بررسی قرار دهیمنویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:29 ب.ظ

مجله علمی تخصصی قانون یار


محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

دکتر سید ابراهیم موسوی

استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دکتری حقوق خصوصی وعضو هیئت علمی دانشگاه.


https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1317361     آدرس دانلود مقاله


چکیده:

صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی

وتسالم بر امری است، خواه تملک عین باشد با منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ، صلح

ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود ویا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر

آنواقع شود. یعنی در هر مورد که حقی بین دو نفر مشتبه است، یا مورد نزاع قرار گرفته است،

یا هدفاین است که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت های متقابل طرفین واقع

می شود صلح است، هرچند که نتیجه آن ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن حق باشد. صلح بدوی،

معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع و هبه و اجاره یکی از عقود معینه

است. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن

شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه

آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. اثر صلح در

روابط طرفین و نسبت به اشخاص ثالث می تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود.

نویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:22 ب.ظ

محله علمی تخصصی قانون یار


محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

کارشناس حقوق.

 

 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1294156    آدرس دانلود مقاله

 

چکیده:

داده پیام در پنج قالب قابل مشاهده است :اطلاعات وبگاه ، مفاد شبکه های اجتماعی ، پست الکترونیک « رایانامه » پیام های الکترونیک و ذخیره های رایانه ای و بند 9 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیک در تعریف داده پیام چنین اشعار می دارد : « پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که به وسیله عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت و یا ذخیره می گردد » ذخیره می شود ابزار های که بتوانند کار کرد مذکور را انجام دهند می توانند منشأ اطلاعات باشند . ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی اشعار می دارد : « کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن ، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند ، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مرجع قضایی و حقوقی است . و ارسال زمانی صورت می گیرد که قبولی از سیستم کامپیوتری قابل ، خارج شود و قانون محل اقامت ارسال کننده قبولی بر تعهد ناشی از قرارداد حاکم است ، مگر اینکه یک طرف قرارداد ، مصرف کننده باشد و قانون محل انعقاد ، حمایت های کمتری از قانون تجارت الکترونیکی ایران از وی به عمل آورد ، طبق ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی : « اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود.

نویسنده : محسن علی نژادی
تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:13 ب.ظ

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی


 قاسم مرادی ،

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

 

http://rassjournal.ir/article/576      آدرس دانلود مقاله

 

چکیده:

رشد شتابان مهاجرت به شهرها و توسعه بیقاعده کلانشهرها سبب شکلگیری مناطق

حاشیه نشین گشته است. رشد مناطق حاشیهنشین نمونه بارز فقر شهری و بیسامانی،

اجتماعی است، به نحوی که امروزه بهعنوان مهمترین کانونهای بروز ناهنجاری و جرایم

اجتماعی شناخته میشوند . توزیع نابرابر ثروت، قدرت و خدمات در شهرها، موجب میشود

که شهروندان ثروتمند در مناطق مطلوب شهر و فقرا در محلات حاشیه و دورافتاده سکونت

کنند، تجمع فقرا در این مناطق باعث ایجاد مناطق حاشیهنشین میگردد. مناطق

حاشیه نشین، جغرافیایی مشخص، هستند که اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق، فحشا و

... در آن بیش از متن اصلی شهر دیده میشود و از جهات متعددی موجب شیوع بزهکاری،

انحرافهای اجتماعی و عوارض ناشی از آنها میشوند. لذا همراه با گسترش حاشیه نشینی،

شاهد افزایش ناامنی، بزهکاری و انواع مختلف جرم و جنایت در جامعه میباشیم.